fbpx

mai 2022

31maiallday01juunialldayEMI EWT koolitus: Motiveerimine ja delegeerimine.

Kirjeldus

Tagasiside osalejatelt:
“…väga praktilised näited, mida ellu üle tuua…”
“…väga super, et teooria käis praktikaga koos…”
“…praktiline, kaasav ja turvaline…”
“…meeldivalt intensiivne…”

Juhtimisel ja juhendamisel on üheks professionaalseks kompetentsuseks oskus mõjutada kaaslast nii, et tal tekib huvi, innukus, motiveeritus ja selge arusaamine kuidas oma tööülesannet täita. Praktikas selgub sageli, et selgelt mõistetava ja motiveeriva suhte loomine on vägagi keeruline. Inimesed on oma väärtuste, oskuste ja tahtmistega väga erinevad. Mõjusa suhte loomine eeldab inimeses toimivate motiveerivate protsesside põhjalikku tundmist ja vastavat mõju loovate professionaalsete käitumisviiside ja tehnikate valdamist. 

Koolituse läbiviimisel toetutakse pikaajalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele, kuidas kujuneb motivatsioon inimese teadvuses ja kuidas on võimalik seda mõjutada. Kuidas inimene ise mõjutab oma motivatsiooni taset ja kuidas saab kõige oskuslikumalt käituda juht, et aidata kaaslasel tekitada endas huvi, aktiivsus ja motiveeritus vajaliku töö või tegevuse suhtes. Delegeerimisega on olemuslikult sama küsimus. Kuidas juht saab esitada oma soovi selliselt, et kaaslasel kujuneb selge arusaamine ja tahtmine teha seda, mida juht soovis.

Õppetöö on suunatud praktiliste motiveerimise ja delegeerimise oskuste arendamisele. Kuna motiveeritus on tugevamalt mõjutatud inimese meele sügavamates mitte teadvustatud kihtides toimuvatest protsessidest, siis harjutame meetodeid ja tehnikaid, mis mõjutavad inimese meeli rohkem emotsionaal- energeetilisel tasandil, mida juhib põhiliselt alateadvus.

Uute oskuste, uute käitumismustrite loomine, mida saab igapäevases elus kasutama hakata on enesearengu seisukohalt päris keeruline. Seetõttu kasutame õppetöös spetsiaalseid harjutusi, kus osavõtjatel on võimalik töötada turvalises ja usaldusväärses õpikeskkonnas ja saada praktilist positiivset kogemust oma oskuste kujunemisel. Kauane kogemus on näidanud, et see annab õppijatele isiklikku sisemist kindlust ja julgust hakata õpitut ka oma igapäevases tegevuses kasutama.

Sihtgrupp:

Juhid ja juhendajad, kellel on vaja teisi mõjutada, tööülesandeid jagada ning saavutada täitjate kõrge huvitatus, motiveeritus ja ülesande selge mõistmine ning selle täitmise eest vastutuse võtmine

Koolituse eesmärk:

 • õppida tundma psüühikas toimivaid protsesse, mis suurendavad motiveeritust ja loovad vastutustundliku tahte tööülesannet täita
 • anda selge arusaam professionaalse delegeerimise protsessist, selles toimivatest vajalikest tingimustest ning ohtudest ja takistustest
 • õppida oskusi praktilise motiveeriva või delegeeriva kõneluse läbiviimiseks

Koolituse sisu:

  • Kuidas toimib inimese psüühika
  • Kuidas toimub motivatsiooni loomine ja vastutuse võtmine inimese psüühikas
  • Erinevad motivatsiooni teooriad ja nende seos praktikaga
  • Töömotivatsiooni suurendavad ja vähendavad tegurid
  • Käitumisviisid ja tehnikad motiveerimisel
  • Kuidas määratleda vajadust delegeerida
  • Kuidas määratleda isikud, kellele delegeerida
  • Professionaalse delegeerimise protsessi 6 etappi
  • Tingimused oskusliku delegeerimise õnnestumiseks
  • Käitumisviisid ja tehnikad delegeerimisel
  • Takistused ja raskused motiveerimisel ja delegeerimisel
  • Motiveeriva või delegeeriva vestluse praktilised harjutused
  • Tagasisidest ja analüüsist loodud iseenda arengu kava

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Tunneb motivatsiooni mõjutavaid tegureid ja vastutuse võtmise toimimist inimese psüühikas
  • Tunneb delegeerimise tegevusi
  • Analüüsib takistusi ja raskusi motiveerimisel ja delegeerimisel
  • Tunneb professionaalse käitumise tehnikaid
  • Harjutab motiveeriva või delegeeriva vestluse läbiviimist ja loob endale arenguülesande õpitu praktiliseks kasutamiseks

Õppetöö vorm/meetod:

  • Lühiloengud ja arutelud
  • Aktiivmeetodid, mis baseeruvad praktilise juhtimise kogemustel, käitumise treeningute, NLP ja psühhodraama alustel
  • Praktiline motiveerimise ja delegeerimise harjutamine
  • Õppefilmide analüüs

Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tunnistuse.

Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena.

Hind:
440 EUR + km
ICC Eesti liikmetele 390 EUR + km

Koolitaja:

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja. Ta on töötanud juhina  esmatasandi juhist  tippjuhini.
Ta omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimis-konsultandi ning andragoogi sertifikaate.
Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
Täiskasvanute koolitaja Kutse tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

Registreerimine:

Registreerimisvormil

Aeg

Mai 31 (Teisipäev) - Juuni 1 (Kolmapäev)

Toimumiskoht

ICC Eesti asukoht Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel

A.H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse ASE-mail: ewt@emiewt.ee; Tel: +372 684 1251

X