fbpx

detsember 2019

04dets(dets 4)09:4505(dets 5)16:15Juhi finantskursus - kuluarvestus, eelarvestamineMargus Tinits!

Kirjeldus

Tagasiside osalejatelt:
“…seletused lihtsate sõnadega (inimkeeli)…”
“…arvestades saadut, on hind õiglane…”
“…soovitan kõigile, teadmisi saab ja loeng on nauditav kuulata…”

SIHTGRUPP

Juhid, juhatuse ja nõukogu liikmed, finantsjuhid ja pearaamatupidajad.

KURSUSE EESMÄRK

 • Arendada ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi
 • tutvustada kuluarvestuse põhimõtteid, nii klassikalisi tõdesid kui ka moodsamaid lähenemisi
 • tutvustada ajaproovile vastu pidanud juhtimisvahendit – eelarvestamist
 • anda soovitusi sisemise aruandluse täiustamiseks

KURSUSE SISU

 • Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused
 • Bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum
 • Kasumiaruanded. Toote- ja perioodikulud. Tellimuse ja protsessi kulud.
 • Kulukontod raamatupidamises
 • Finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen)
 • Juhtimiseks vajalik kuluarvestus
 • Püsi- ja muutuvkulud. Kasumiläve analüüs
 • Püsi- ja muutuvkulude leidmine kaudsel meetodil. Kasumiläve analüüs mitme toote korral. Lineaarne planeerimine
 • Otsesed ja kaudsed kulud. Kulude jaotamine toodetele ja allüksustele
 • Kulukandjad ja –kohad. Probleemid kulude jaotamisel kulukandjatele ja –kohtadele.
 • ABC süsteem kuluarvestuses. Throughput Accounting
 • Asjasse puutuvad ja mittepuutuvad kulud. Mõnede eriotsuste vastuvõtmine
 • Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
 • Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine
 • Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted
 • Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved. „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs
 • Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud. Arvestuslikud sisehinnad
 • Controlling
 • Investeeringud, rahavood ja kapital eelarvete süsteemis. Sisemine aruandlus
 • Majandusinfo esitamine ja sellega seotud ohud ning võimalused

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

 • Arendab ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi
 • Tunneb kuluarvestuse põhimõtteid ja rakendab neid oma töös
 • Analüüsib ettevõtte sisemist aruandlust ja oskab seda täiustada vastavalt saadud soovitustele
 • Tunneb eelarve sisu, olemust ja eelarvestamise perioode

ÕPPETÖÖ VORM/MEETOD

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud näidetega tegelikust elust
 • Näidisülesannete lahendamine
 • Finants- ja juhtimisarvestuse „graafiline tunnetamine“

Kuruse täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Juhi finantskursus – kuluarvestus, eelarvestamine on üks moodul 3-osalisest finantskursusest. Teiste moodulite toimumisajad:
Bilanss ja raamatupidamine – 17.-18. september 2019 või jaanuar 2020
Aruannete analüüs, investeeringud, rahastamine – 29.-30. oktoober 2019 või veebruar 2020

Osaleda võib üksikute moodulite kaupa kuid tervikliku pildi saamiseks soovitame osaleda kõigil kolmel finantskursusel. 

KOOLITAJA

Margus Tinits, PhD, majandusküberneetik, EMI EWT lektor, vandeaudiitor.
Suurepärane, et mitte öelda valdkonna parim lektor, loogiline esitus, perfektne oskuskeel eesti keeles! Oskab finantsseoseid visaliseerida ning keerulise lihtsaks teha! 

HIND

Tavahind 390 EUR + km 
ICC Eesti liikmele 350 EUR + km
Korraga kolmele finatskoolitusele registreerudes ja tasudes kasutad varase registreeruja hinnasoodustust kuni 20%!

TÄIENDAV INFO

ICC Eesti, Tammsaare tee 47
Telefon: 641252
e-post: icc@icc-estonia.ee

REGISTREERIMISVORM

  '


  AJAKAVA

  Päev
  Kellaaeg
   
  1. päev 09.45-10.00 Saabumiskohv
    10.00-11.30 Saame tuttavaks. 
  Sissejuhatus: Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused.
  Bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum
    11.45-13.15 Kasumiaruanded. Toote- ja perioodikulud. Tellimuse ja protsessi kulud. 
  Kulukontod raamatupidamises.
  Finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks
  (näit.: nn. Goldratt’i fenomen).
    13.15-14.00 Lõuna
    14.00-15.30 Juhtimiseks vajalik kuluarvestus
  Püsi- ja muutuvkulud. Kasumiläve analüüs
    15.45-17.15 Püsi- ja muutuvkulude leidmine kaudsel meetodil. Kasumiläve analüüs mitme toote korral Lineaarne planeerimine
  2. päev 09.00-10.30 Otsesed ja kaudsed kulud. Kulude jaotamine toodetele ja allüksustele 
  Kulukandjad ja -kohad. Probleemid kulude jaotamisel kulukandjatele ja 
  -kohtadele. ABC süsteem kuluarvestuses. Throughput Accounting. 
  Asjasse puutuvad ja mittepuutuvad kulud. Mõnede eriotsuste vastuvõtmine.
    10.45-12.15 Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid 
  Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid 
  Mineviku tendentside arvestamine 
  Nullpõhised eelarved. “Bottom-Up” ja „Top-Down” põhimõtted 
  Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved. “Mis juhtub kui” (“what if”) analüüs
    12.15-13.00 Lõuna
    13.00-14.30 Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud. Äritegevuse kaardistamine. Allüksuste vahelised suhted. Arvestuslikud sisehinnad. Eelarvete täitmine ja variatsiooni analüüs. Controlling
    14.45-16.15 Investeeringud, rahavood ja kapital eelarvete süsteemis 
  Sisemine aruandlus
       
      Lisad:
  Majandusliku informatsiooni esitamine ja sellega seotud ohud ning võimalused (aruanded, tabelid, arvjoonised)

  Aeg

  4 (Kolmapäev) 09:45 - 5 (Neljapäev) 16:15

  Toimumiskoht

  Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torni II korrusel

  A. H. Tammsaare tee 47

  Täiendav info ja registreerimine

  Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti koostöös asutajaliikme EMI EWT-gaE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1252

  X