fbpx

november 2018

28nov(nov 28)09:4529(nov 29)16:15Juhi finantskursus - kuluarvestus, eelarvestamine

Kirjeldus

Tagasiside osalejatelt:
“…seletused lihtsate sõnadega (inimkeeli)…”
“…arvestades saadut, on hind õiglane…”
“…soovitan kõigile, teadmisi saab ja loeng on nauditav kuulata…”

 

Sihtgrupp

Juhid, juhatuse ja nõukogu liikmed, finantsjuhid ja pearaamatupidajad.

Kursuse eesmärk

 • Arendada ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi
 • tutvustada kuluarvestuse põhimõtteid, nii klassikalisi tõdesid kui ka moodsamaid lähenemisi
 • tutvustada ajaproovile vastu pidanud juhtimisvahendit – eelarvestamist
 • anda soovitusi sisemise aruandluse täiustamiseks

Kursuse sisu

 • Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused
 • Bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum
 • Kasumiaruanded. Toote- ja perioodikulud. Tellimuse ja protsessi kulud.
 • Kulukontod raamatupidamises
 • Finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen)
 • Juhtimiseks vajalik kuluarvestus
 • Püsi- ja muutuvkulud. Kasumiläve analüüs
 • Püsi- ja muutuvkulude leidmine kaudsel meetodil. Kasumiläve analüüs mitme toote korral. Lineaarne planeerimine
 • Otsesed ja kaudsed kulud. Kulude jaotamine toodetele ja allüksustele
 • Kulukandjad ja –kohad. Probleemid kulude jaotamisel kulukandjatele ja –kohtadele.
 • ABC süsteem kuluarvestuses. Throughput Accounting
 • Asjasse puutuvad ja mittepuutuvad kulud. Mõnede eriotsuste vastuvõtmine
 • Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
 • Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine
 • Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted
 • Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved. „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs
 • Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud. Arvestuslikud sisehinnad
 • Controlling
 • Investeeringud, rahavood ja kapital eelarvete süsteemis. Sisemine aruandlus
 • Majandusinfo esitamine ja sellega seotud ohud ning võimalused

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • Arendab ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi
 • Tunneb kuluarvestuse põhimõtteid ja rakendab neid oma töös
 • Analüüsib ettevõtte sisemist aruandlust ja oskab seda täiustada vastavalt saadud soovitustele
 • Tunneb eelarve sisu, olemust ja eelarvestamise perioode

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud näidetega tegelikust elust
 • Näidisülesannete lahendamine
 • Finants- ja juhtimisarvestuse „graafiline tunnetamine“

Kuruse täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Hind 390 EUR + km
Hind ICC Eesti liikmele 350 EUR + km

Juhi finantskursus – kuluarevstus, eelarvestamine on üks moodul 3-osalisest finantskursusest. Teiste moodulite toimumisajad:
Bilanss ja raamatupidamine – 26.-27. september 2018
Aruannete analüüs, investeeringud, rahastamine – 30.-31. oktoober 2018

Osaleda võib üksikute moodulite kaupa kuid tervikliku pildi saamiseks soovitame osaleda kõigil kolmel finantskursusel.

Korraga kolmele finantskoolitusele registreerudes ja tasudes kehtib hinnasoodustus -20%!

Koolitaja: Margus Tinits, PhD., EMI EWT lektor, vandeaudiitor

Ajakava

Päev
Kellaaeg
 
1. päev 09.45-10.00 Saabumiskohv
  10.00-11.30 Saame tuttavaks. 
Sissejuhatus: Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused.
Bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum
  11.45-13.15 Kasumiaruanded. Toote- ja perioodikulud. Tellimuse ja protsessi kulud. 
Kulukontod raamatupidamises.
Finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks
(näit.: nn. Goldratt’i fenomen).
  13.15-14.00 Lõuna
  14.00-15.30 Juhtimiseks vajalik kuluarvestus
Püsi- ja muutuvkulud. Kasumiläve analüüs
  15.45-17.15 Püsi- ja muutuvkulude leidmine kaudsel meetodil. Kasumiläve analüüs mitme toote korral Lineaarne planeerimine
2. päev 09.00-10.30 Otsesed ja kaudsed kulud. Kulude jaotamine toodetele ja allüksustele 
Kulukandjad ja -kohad. Probleemid kulude jaotamisel kulukandjatele ja 
-kohtadele. ABC süsteem kuluarvestuses. Throughput Accounting. 
Asjasse puutuvad ja mittepuutuvad kulud. Mõnede eriotsuste vastuvõtmine.
  10.45-12.15 Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid 
Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid 
Mineviku tendentside arvestamine 
Nullpõhised eelarved. “Bottom-Up” ja „Top-Down” põhimõtted 
Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved. “Mis juhtub kui” (“what if”) analüüs
  12.15-13.00 Lõuna
  13.00-14.30 Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud. Äritegevuse kaardistamine. Allüksuste vahelised suhted. Arvestuslikud sisehinnad. Eelarvete täitmine ja variatsiooni analüüs. Controlling
  14.45-16.15 Investeeringud, rahavood ja kapital eelarvete süsteemis 
Sisemine aruandlus
     
    Lisad:
Majandusliku informatsiooni esitamine ja sellega seotud ohud ning võimalused (aruanded, tabelid, arvjoonised)

Aeg

28 (Kolmapäev) 09:45 - 29 (Neljapäev) 16:15

Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torni II korrusel

A. H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti koostöös asutajaliikme EMI EWT-gaE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1252

X