fbpx

mai 2020

19maiallday20alldayIncoterms® 2020 rules. The basic course. WebinarIncoterms 2020 in English

Kirjeldus

Tagasiside osalejatelt:
“…väga kasulik ja huvitav kursus…”
“…soovitan teistelegi…”
“…üle ootuste…”
“…palju uusi teadmisi ja reaalelus vajalikku infot..”
“…väga hea lektor…”´

 

Sihtgrupp

Eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid.

Kursuse eesmärk

 • Tuua välja kõik Incoterms 2020 muudatused
 • Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett
 • Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika
 • Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas
 • Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel
 • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
 • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu

Õpiväljundid

 • Incoterms on rahvusvahelise kaubanduse alusnorm. Incotermsi tarneklauslite hea tundmine ja õige kasutamine on professionaalse väliskaubanduse ja logistika lahutamatu osa.
 • Koolituse läbinu täiustab põhioskust, mida on vaja ülalmärgitud valdkonnas professionaalseks tegutsemiseks.
 • Lahendades testülesanded koolituse algul ja lõpul saab osaleja objektiivse hinnangu oma teadmiste alg- ja lõpptasemele  ning sellele, mis jäi koolitusest omandamata.
 • Iga osaleja saab koolituse läbimise korral tõendi koolituse mahu ja temaatika kohta.

Kursuse sisu      

 • Koolituse sisu on professionaalne, ent kasutatav metoodika ja lektori esitusviis võimalavad osaleda ka vähese väliskaubanduskogemusega huvilistel
 • Testülesande ja avakaasuse lahendamine
 •  Müügilepingu koostamise põhimõtetest. Incotermsi roll perfektse müügilepingu koostamisel
 • Incoterms kui õigusallikas. Incoterms 2020 muutunud ülesehitus ja sisesüsteemid. Tarneklauslite kasutamise üldpõhimõtted.
 • Incotermsi leviku saladus: lühidus, täpsus, loogilisus ja lihtsus
 • Mis on Incoterms 2020 versioonis põhimõtteliselt teisiti?
 • Tarneklauslite ülevaade koos praktiliste kasutussoovitustega rahvusvahelistes ja siseriiklikes müügitehingutes
 • Miks ei sobi EXW tarnetingimusena
 • Rühmatöö Incoterms 2020 praktilisest kasutamisest
 • Testülesande lahendamine ja kokkuvõtted


Õppetöö vorm/meetod

Test kl 09:35-10:00
Loeng kl 10:00-13:15

Veebinar & kaasuste & testülesannete lahendamine

Koolituse läbinutele väljastatakse asjakohane tõend!

Hind 260 EUR + km
Kriisisoodustus -20%


Koolitaja

Tiit Tammemägi, Ph.D., ICC registreeritud Incoterms 2020 treener, Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja
  või e-posti aadressil icc@icc-estonia.ee või telefonil +372 684 1252

  Aeg

  mai 19 (Teisipäev) - 20 (Kolmapäev)

  Toimumiskoht

  Veebinar

  Täiendav info ja registreerimine

  Rahvusvaheline Kaubanduskoda - ICC EestiE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1070 A.H. Tammsaare tee 47

  X