fbpx

detsember 2021

17detsalldayalldayICC Akadeemia sertifikaat. Rahvusvahelised tehingud ja lepingud.

Kirjeldus

ICC Akadeemia sertifikaat. Rahvusvahelised tehingud ja lepingud.
International Transactions and Contracts

Rahvusvaheline veebikursus + kontaktkoolitus auditooriumis.

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eestiga oleme algatanud seeria koolitusi, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Käesoleva koolituse läbinud saavad oma ekspordi lepinguoskustele lisaks ka rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse + 1 EAP.

KOOLITUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse  ICC Akadeemia veebikoolitus „International Transactions and Contracts‟. Koolituse läbimiseks kulub 6 kuni 8 akadeemilist tundi
 2. Auditooriumikoolitus, mis toetab veebikursust. Auditooriumikoolitus kannab pealkirja „Ekspordi tehingukaasused ja ICC tüüplepingu oskuslik kasutamine‟. Kestvuseks 8 akadeemilist tundi. Soovi korral võib osaleda ka distantsilt.

KOOLITUSE SISU

Internetikoolitus koosneb viiest osast.

 1. Rahvusvaheline kommertsõigus. Põhiprintsiibid
 2. Rahvusvaheline müük ja ICC tüüpleping
 3. Agendid ja distrbjuutorid
 4. Vaidluste lahendamine. Vahendus, vahekohus, kohus
 5. Kaasused

Veebikursuses on ka läbiv küsimustik. Sertifikaat väljastatakse kui 80% küsimustest on õigesti vastatud. Veebikursus jääb osalejale korduvaks kasutamiseks avatuks 12 kuu jooksul

Auditooriumikoolituse teemad.

 1. Õpetlik avakaasus häkkeri osalusel
 2. Lepingud pakkumuse-nõustumuse e oferdi – aktsepti vormis
 3. ICC tüüplepingu ülesehitus. Üldtingimused
 4. Eritingimused – täidetakse “vali ja märgi meetodil”
 5. Harjutus ICC tüüplepingu koostamiseks
 6. Veebinari toetavad kaasused

SIHTRÜHM

Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate tehinguoskusi ja erialast professionaalsust ning anda sellele rahvusvaheliselt tunnustatud kinnitus.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised, mis on vajalikud professionaalse väliskaubanduse osaleja töös ning omandatu kinnituseks ICC Akadeemia sertifikaadi ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse

KOOLITUSE HIND

350 EUR +km

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Veebikursus tuleb läbida enne auditrooriumikoolitust, hiljemalt 16. detsembriks. Auditooriumikoolitus toimub 17. detsembril  Tammsaare Ärikeskuses.
Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:15

LEKTOR

 
Tiit Tammemägi, PhD –  ICC registreeritud Incoterms 2020 treener.
Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja LinkedIN
 

Registreerumine
  Aeg

  Terve päev (Reede)

  X