fbpx

aprill 2020

13aprallday14alldayEMI EWT koolitus: Tõhusate läbirääkimiste treeningToomas Osvet!!! Lükkub edasi

Kirjeldus

Oskus meeldivalt ja tulemuslikult läbi rääkida on üks olulistest oskustest inimeste igapäevaelus.

Kõrge läbirääkimiste oskuste tase on kasulik eriti nendele, kellel on oma töös vaja teha tõhusat koostööd teiste inimestega. Läbirääkimiste edukus tagab meile soovitud eesmärkide täitmise. Erinevad arusaamised, huvid, vajadused, väärtused ja uskumused aga loovad olukordi erimeelsuste tekkimiseks. Tõhusad, tulemuslikud läbirääkimised eeldavad oskusi, mis aitavad saavutada püstitatud eesmärke ja luua osapoolte jaoks võimalikke sobivamaid lahendusi. Käesolev koolitus on praktilise sisuga. Mitmesuguste harjutuste ja tagasiside kaudu õpitakse oskusi edukate läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, erinevaid professionaalseid tehnikaid läbirääkimiste protsessi kindlaks juhtimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Õpitakse keerukamaid ja sügavamaid tehnikaid partneri ja iseenda täpsemaks tajumiseks ning professionaalseid tehnikaid käitumise mõjutamiseks.

Esitatud läbirääkimiste treeningu läbiviimisel toetutakse pikaajalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele inimese teadvuse ja enesejuhtimise toimimisest. Treeningu põhieesmärgiks on arendada osavõtjate praktilisi läbirääkimisoskusi. Õppetöös kasutame spetsiaalseid harjutusi, kus osavõtjatel on võimalik turvalises ja usaldusväärses õpikeskkonnas töötada iseenda meele sügavamate kihtidega ja luua uusi toimivaid käitumismustreid läbirääkimiste õnnestumiseks. Õppijatel on võimalik luua uut teadmist ja kogemust enesejuhtimise kolmel tasandil: ratsionaalsel-intellektuaalsel, emotsionaalsel-energeetilisel ja praktilisel kehalisel tasandil. Pikaajaline koolituse kogemus näitab, et selline treening annab õppijatele sügavama positiivse kogemuse uute läbirääkimisvõtete kasutamisel ning isiklikku sisemist kindlust ja julgust hakata koolitusel omandatut ka igapäevases töös kasutama.

Sihtgrupp:
Juhid ja spetsialistid, kelle töös on vajalikud mitmesugused läbirääkimised ja kõnelused kolleegide, koostööpartnerite ja teistega.

Koolituse eesmärk:

 • Õppida oskusi, kuidas läbirääkimisi põhjalikult ette valmistada. Kuidas luua tõhusat strateegiat ja taktikat.
 • Õppida oskusi, kuidas juhtida läbirääkimiste käiku soovitud suunas
 • Arendada oskusi seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi

Koolituse sisu:

 • Läbirääkimiste olemus, keerukamad läbirääkimised osavõtjate töös.
 • Läbirääkimiste ettevalmistamine, eesmärkide püstitamine.
 • Strateegia ja taktika kavandamine, positsioonide määratlemine.
 • Inimese seisundite, emotsioonide, motivaatorite toimimine ja arvestamine läbirääkimistel, iseenda kindel juhtimine läbirääkimistel.
 • Läbirääkimiste mudel ja faasid.
 • Enesekehtestamise tehnikate arendamine läbirääkijana.
 • Esmamulje tähtsus, kontakti loomine ja hoidmine läbirääkimiste partneriga.
 • Partneri „häälestamine”, kehakeele olulisus, mõjutusetapid ja tehnikad.
 • Oma soovide ning huvide selge ja kindel väljendamine.
 • Aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine, teise osapoole täpsem mõistmine ja erimeelsuste lahendamine.
 • Erinevate tajupositsioonide arvestamine ja rakendamine läbirääkimistel.
 • Vastuväidete käsitlemine ja mõjus argumenteerimine.
 • Mõjutamise ja manipuleerimise tehnikad läbirääkimistel.
 • Jaotavate ja liitvate läbirääkimiste strateegiate valimine.
 • Läbirääkimiste protsessi juhtimine läbi erinevate faaside ja mõjusate enesekehtestamise tehnikate kasutamine.
 • Käitumisreeglid läbirääkimiste ajal, olulisemad edu ja ebaedu määravad tegurid ning tegevused.
 • Praktiliste läbirääkimise harjutuste lahendamine, analüüs ja tagasiside.
 • Õpetlikke näiteid läbirääkimiste praktikast.
 • Läbirääkimiste tulemuste hindamine.
 • Iseenda arengusuundade määratlemine läbirääkijana.

Koolituse tulemusena osaleja

 • analüüsib läbirääkimiste olemust, selleks vajalikke oskusi ja võimalusi kuidas täpsemalt tajuda ja mõjutada läbirääkimiste partnerit.
 • selgitab läbirääkimiste ettevalmistamist, tõhusa strateegia ja taktika loomist.
 • tunneb professionaalse käitumise ja enesekehtestamise tehnikaid läbirääkimiste protsessi juhtimisel.
 • tunneb läbirääkimiste protsessi mudelit ja rakendab kindlamat ja täpsemat enese juhtimist keerukamate läbirääkimiste protsessis.
 • loob tegevusplaani iseenda arenguks läbirääkijana

Õppetöö vorm/meetod:

 • Lühiloengud ja arutelud
 • Aktiivmeetodid, mis baseeruvad praktiliste läbirääkimiste kogemuste, käitumise treeningute, NLP, andragoogika ja psühhodraama alustel
 • Praktiliste läbirääkimiste harjutamine
 • Läbirääkimiste õppefilmide analüüs
 • Eneseanalüüs ja arengukava loomine

Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena! Küsi pakkumist: icc@icc-estonia.ee

Koolitaja
Toomas Osvet, MBA

Aeg: 13.-14. aprill 2020
Maht: 2 päeva (17 akadeemilist tundi)
Hind: 380 EUR + km; ICC liikmetele 340 EUR+ km
Koht: Tammsaare Ärikeskus (A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn)

Lisainfo ja registreerimine: icc@icc-estonia.ee

Registreerimisvorm


  Aeg

  aprill 13 (Esmaspäev) - 14 (Teisipäev)

  X