fbpx

mai 2024

20maiallday21alldayEMI EWT koolitus: Klienditeenindaja oskusõpeToomas Osvet!!!

Kirjeldus

Meeldivad, kliendi soove ja vajadusi mõistvad suhted on iga firma tegevuse alustala. Eriti teeninduse sfääris on iga töötaja võimekus luua, hoida ja arendada häid inimeste vahelisi suhteid tema üks olulisemaid põhioskusi.

Oskused nagu ka oskus suhelda professionaalselt iga külastajaga on õpitavad ja arendatavad. Käesolev koolitus tugineb väga pikaajalisele kogemusele, kuidas läbi praktilise õppe omandada inimsuhete juhtimise oskusi. Kuidas omandada teadmised ja oskused, et professionaalselt ja eeskujulikult käituda ning tegutseda klienditeenindajana.

Õpiväljundid.

Kursusel õppinu:

  • mõistab klienditeeninduse olemust
  • mõistab teenindusstandardi sisu ja ülesehitust
  • mõistab teenindusprotsessi etappe
  • tunneb klienditeeninduse käitumise võtteid
  • tunneb erinevaid klienditüüpe
  • tunneb sobivaid käitumisviise keeruliste klientidega
  • oskab tegutseda praktilistes klienditeeninduse olukordades

Koolituse õppe sisu:

Mis  on oluline professionaalses klienditeeninduses.

Miks on professionaalsus klienditeeninduses väga oluline.
Professionaalsuse seos firma imago ja tulemuslikkusega.
Milles seisneb teenindusstandardi olemus.
Kuidas teenindusstandard on üles ehitatud.
Teenindaja ülesanded ja teeninduse kvaliteet.
Kõige olulisemad momendid ja tegevused professionaalses klienditeeninduses.

Professionaalsed tegevused klienditeeninduses.

Kuidas teenindusprotsess on üles ehitatud
Kindlad ja olulised sammud klienditeeninduse protsessis
Klienditeeninduse protsessi etapid kontakti loomisest kuni lõpule viimiseni
Klienditeeninduse erinevate etappide eesmärgid, tegevused ja konkreetsed tulemused.
Müümine ja lisamüük kliendisuhtes
Professionaalse klienditeeninduse käitumise viisid ja võtted
Praktilised käitumistehnikad klienditeeninduse
Erinevad klienditüübid, nende eripärad, soovid ja vajadused
Kuidas täpselt teostada erinevate klienditüüpide teenindamine
Keeruliste ja „raskete“ klientide teenindamise eripärad
Konfliktsete, raskete olukordade lahendamine klientidega.
Tüüpilised vead, mida tuleb klienditeeninduses vältida
Iseenda energia, meeleolu ja motivatsiooni säilitamine ning taastamine klienditeenindaja töös.

 Praktiline klienditeenindus 

Klienditeeninduse harjutuste lahendamine. Praktiliste klienditeeninduse olukordade harjutamine. Konkreetsete klienditeeninduse käitumistehnikate harjutamine. Harjutuste analüüs ja tagasiside. Personaalsete enesearengu ülesannete püstitamine. 

Õppemeetodid:

Lühiloengud, grupitööd, praktikum. Klienditeeninduse õppevideote analüüs. Osavõtjad saavad õppematerjali paberkandjal ja salvestised õppevideotega.

Iseseisev õppetöö:

Klienditeeninduse harjutuste lahendamine, iseenda arengu ülesannete püstitamine. Iseenda käitumismustrite muutmine.
Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tunnistuse.

Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena!

Küsi pakkumist: icc@icc-estonia.ee

Maht: 2 päeva (16 akadeemilist tundi)
Hind: 440 EUR + km; ICC liikmetele 390 EUR+ km
Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid, kaks + kaks kohvipausi ja kaks lõunat
Koht: Tammsaare Ärikeskus (A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn)

Koolitaja:

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja. Ta on töötanud juhina  esmatasandi juhist  tippjuhini.
Ta omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimis-konsultandi ning andragoogi sertifikaate.
Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
Täiskasvanute koolitaja Kutse tase 7.
 (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige. Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena! Küsi pakkumist: icc@icc-estonia.ee

TÄIENDAV INFO

ICC Eesti, Tammsaare tee 47
Telefon: 641252
e-post: icc@icc-estonia.ee

Registreerimine Registreerimisvormil

Aeg

mai 20 (Esmaspäev) - 21 (Teisipäev)

Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torni I korrusel

A. H. Tammsaare tee 47

X