fbpx

november 2020

19nov09:3017:15Tarneklauslid Incoterms® 2020 - erikursus ostjatele. Mis on ohud, mida ostja saab maandada?Võimalik osaleda ka interneti vahendusel

Kirjeldus

Miks erikursus ostjale?

Sellepärast, et Incoterms on ostja kahjuks kaldu!

Tarneklauslite uus versioon on teinud olulisi muudatusi vältimaks seniseid väärkasutusi. Eriti suurt tähelepanu on pööratud ostja hoiatamisele. Google´st neid hoiatusi ei leia, küll ametlikust tekstist “ICC Publication 723E.” või ICC sertifitseeritud Incoterms® 2020 treeneri Tiit  Tammemägi koolitusel

Milliseid tarneklausleid ostja peaks praktikas vältima, milliseid eelistama ning mida peaks just ostja Incotermsi kasutamisel silmas pidama, sellele ongi uus koolitus pühendatud.

Sihtgrupp

Ostujuhid-importöörid, logistikud-tarneahela juhid, ekspedeerijad, juristid, finantsistid.

Koolitus eeldab, et osalejal on eelnevad teadmised Incotermsi kasutamise osas.

Kursuse sisu      

 • Testülesanne ja kaks õpetlikku avakaasust
 • Ülevaade Incoterms 2020® muudatustest. Muutused kasutusalas, ülesehituses, rõhuasetustes, terminoloogias
 • Tarneklauslite neli rühma: E; F; C ja D Miks peaks EXW kasutamist vältima?
 • FCA parim variant juhuks, kui ostja soovib ise kauba kohaletoomist kontrollida
 • Ostja suurimad ohud CPT ja CIP kasutamisel
 • DAP ja DAT. Mis on ostjale ebasobivat DDP puhul
 • Kindlustuskohustusest. Veosekindlustusklauslid
 • FAS, FOB, CFR ja CIF – tarneklauslid vetelveol
 • Incoterms EL sisekäibes ja riigisisestes tehingutes
 • Tüüpilistest kasutusvigadest koos kaasuste lahendamisega
 • Harjutus: mida jälgida konkreetse tarneklausli kasutamisel
 • Kursuse lõpetamine

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Rühmatöö, kaasuste lahendamine
 • Arutelu
Koolitus toimub kahes osas veebinarina Zoomi keskkonnas:

19. novembril kell 9:30-13:15
24. novembril kell 13:00-16:45

Tegu on hübriidkoolitusega. Võimalus osaleda ka distantsõppe vormis interneti vahendusel. 

Koolituse läbinutele väljastame tõendi!

Õpiväljundid

Incoterms on rahvusvahelise kaubanduse alusnorm. Incotermsi tarneklauslite hea tundmine ja õige kasutamine on professionaalse väliskaubanduse ja logistika lahutamatu osa.

Koolituse läbinu omandab või täiustab põhioskust, mida on vaja ülalmärgitud valdkonnas professionaalseks omandamiseks.

Lahendades testülesanded koolituse algul ja lõpul saab osaleja objektiivse hinnangu oma teadmiste alg- ja lõpptasemele ning sellele, mis jäi koolitusest omandamata.

Iga osaleja saab koolituse läbimise korral tõendi koolituse mahu ja temaatika kohta.

Koolituse maksumus

Normaalhind: 260 EUR +km
ICC Eesti liikmehind 220 EUR +km

Koolitaja

Tiit Tammemägi, Ph.D., ICC serifitseeritud Incoterms 2020 treener

Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige,

Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

 

Registreerumine
  Aeg

  (Neljapäev) 09:30 - 17:15

  X