fbpx

juuni 2019

13juuniallday14alldayJuhi finantskursus - aruannete analüüs, investeeringud, rahastamine

Kirjeldus

Margus Tinits on finantsvaldkonnas koolitanud juba 1992. aastast ning paistab teiste seast silma omapärase graafilise lähenemisviisi ja õpetussüsteemiga. Tänu koolitaja lähenemisele ja koolituse ülesehitusele, saavad osalejad vajalikud teadmised omandatud vaid 2 päevaga.

Sihtgrupp
Juhid, juhatuse ja nõukogu liikmed, finantsjuhid ja pearaamatupidajad

Kursuse eesmärk

 • õppida finantsaruannetest välja lugema kogu tõde ehk saama enam infot kui esmapilgul näha
 • osata selle info alusel näha ettevõtte arengut homsest kaugemale
 • mõista pika-ajalise kavandamise eripärasid

Kursuse sisu

 • Bilanss, selle loogika, sisu ja ülesehitus
 • Bilansi analüüs (dünaamika, lühi- ja pikaajaline maksevõime, kapitali struktuur, WACC)
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus
 • Kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBIT, EBITDA, EVA jne)
 • Tulude, kulude ja kasumiga seotud suhted (rentaablused, tootlikkused, käibed)
 • Rahavood äritegevusest, investeeringutest ja finantseerimisest. Rahavoogude suhtarvud
 • Põhilised finantsaruanded ja nende omavahelised seosed
 • Suhteanalüüsil põhinevad näitajate süsteemid (Du Ponti, Altmanni, Mereste, BCS jt mudelid)
 • Näiteid tegelikust elust
 • Investeeringute analüüs. Raha ajaväärtuse kontseptsioon
 • Laenuarvutused (põhiosa ja intressid, annuiteedid, liising, faktooring)
 • Omakapitali ja aktsiate suhtarvud
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid (lähtudes netovarast ja firmaväärtusest, oodatavatest kasumitest, diskonteeritud rahavoogudest jne, kiirhinnangud ja rusikareeglid)

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud näidetega tegelikust elust
 • Praktilised laenuarvutused
 • Finants- ja juhtimisarvestuse „graafiline tunnetamine“

Juhi finantskursus – aruannete analüüs, investeeringud ja rahastamine on üks moodul 3-osalisest finantskursusest. Teiste moodulite toimumisajad:

Kuluarvestus ja eelarvestamine, toimub 22.-23. mai 2019
Bilanss ja raamatupidamine toimub 08.-09. mai 2019

Terviklikuma pildi loomiseks soovitamine osaleda kõikidel moodulitel. Korraga kolmele finantskoolitusele registreerudes ja tasudes kehtib hinnasoodustus 20%!


Hind

Tavahind: 390€ + km
Soodushind ICC Eesti liikmele: 350€ + km

Koolitus toimub 08.-09. mail 2019 Tammsaare Ärikeskuse II korrusel. Koolitust viib läbi EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS.
Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D.

Registreerimine e-posti teel icc@icc-estonia.ee


Kursuse kava

Päev
Kellaaeg
 
1. päev 09.45-10.00 Saabumiskohv
  10.00 – 11.30 Saame tuttavaks. 
Bilanss, selle loogika, sisu ja ülesehitus
  11.45 – 13.15 Bilansi analüüs (dünaamika, lühi- ja pikaajaline maksevõime, kapitali struktuur, WACC) 
  13.15-14.00 Lõuna
  14.00 – 15.30 Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus. 
Kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBIT, RBITDA, EVA jne)
Tulude, kulude ja kasumitega seotud suhted (rentaablused, tootlikkused, käibed)
  15.45 – 17.15 Rahavood äritegevusest, investeeringutest ja finantseerimisest.
Rahavoogude suhtarvud
2. päev 09.00 – 10.30 Pro-forma aruanded. 
Suhteanalüüsil põhinevad näitajate süsteemid (Altmann’i, Du Pont’i, Mereste jt. mudelid)
  10.45 – 12.15 Näiteid tegelikust elust. Investeeringute analüüs. 
  12.15-13.00 Lõuna
  13.00 – 14.30 Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis. Investeeringute analüüs. Raha ajaväärtuse kontseptsioon 
  14.45 – 16.15 Laenuarvutused (põhiosa ja intressid, annuiteedid, liisingtehingud, faktooringud). Omakapital ja aktsiate suhtarvud.
Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid (lähtudes netovarast ja firmaväärtusest, oodatavatest kasumitest, diskonteeritud rahavoogudest jne, kiirhinnangud ja rusikareeglid.

Aeg

juuni 13 (Neljapäev) - 14 (Reede)

Toimumiskoht

ICC Eesti asukoht Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel

A.H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse ASE-mail: ewt@emiewt.ee; Tel: +372 684 1251

X