fbpx

aprill 2023

10aprallday11alldayEMI EWT koolitus: Juhi arenguprogrammToomas Osvet!!!

Kirjeldus

Koolituse eesmärk on anda kompetentsid tulemuslikuks juhtimiseks.

Programmi tulemusena on osalejad:

  • teadvustanud, kuidas toimib organisatsioon ja milles seisneb juhi töö
  • õppinud juhtimise funktsioone, planeerimist, organiseerimist, eestvedamist ja kontrollimist
  • õppinud juhtimise põhitegevusi nagu, otsustamine, delegeerimine, motiveerimine jt.
  • teadvustanud juhi tööks vajalikud kompetentsused
  • teadvustanud peamised sotsiaalsed kompetentsid, mis on vajalikud juhi rollide täitmiseks ja tegevuste efektiivsuse tõstmiseks
  • teadvustanud isiksuses toimivad seaduspärasused ja võimalused nende rakendamiseks  juhtimisel
  • analüüsinud iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse  ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi
  • õppinud inimeste juhtimise põhitehnikaid ja enese kehtestamise võtteid
  • praktiseerinud käitumise erinevaid tehnikaid erinevates juhtimise olukordades
  • loonud endale arenguülesanded

Koolituse teemad:

I teema.  Organisatsioon ja juhtimine

Ettevõtte ja organisatsioonikäsitlus. Milles seisneb juhtimise töö?
Juhtimise mõiste, ülesanded, eesmärgid, rollid.
Liidri erinevate alamrollide tähtsus ja mõju.
Juhtimise funktsioonid.
Planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine

II teema. Juhtimise tegevused

Otsustamine, delegeerimine, motiveerimine, juhi võim,
vastutus juhi töös, erinevad stiilid juhtimistöös,
eestvedamine, innuka töötegemise eeldused, jmt.

III teema. Inimeste juhtimine mõjusalt, kiirelt ja tulemuslikult.  

Mõjusad käitumistehnikad enese kehtestamiseks juhi töös.
Eesmärgistatud, täpselt fokusseeritud sõnumi loomine.
Alluva mitteteadvustatud käitumise mõjutamine.
Konkreentsete käitumismustrite loomine.
Vastutuse, soovi ja tahtmise loomine alluvas tööülesannet täita.

IV teema. Eestvedamine. Juht, kui liider

Eestvedamise oskused ühise tõhusa töösse pühendumise saavutamiseks.
Tegevused ja käitumine, mis loob järgijad
Alluva, kui isiksuse täpne tajumine ja oskused teda kaasa tõmmata.
Juhi täpsed tegevused liidrina protsesside algatamisest, tulemuste tähistamiseni.
Isiksuslikud küljed juhi ja liidrina.

V teema. Meeskonna loomine ja arendamine

Gruppides toimuvad protsessid, meeskonna kujunemine
Meeskonna edukust määrava psühhokliima loomine ja hoidmine
Meeskonna arengustaadiumid.
Juhitegevused meeskonna erinevatel arengustaadiumitel.
Erinevad rollid meeskonnas ja nende tasakaal edukas koostöötamise protsessis
Koostöö loomine meeskonnas

 VI teema Juhtimisolukordade praktiliste näidete analüüs

Analüüsime juhtimise alaseid näidisvideoklippe eesmärgiga mõtestada need juhi tegevuse võtted, mis kindlustavad edu.
Rühmatöödena arendatakse oskust näha ja mõista eelnevalt käsitletud teemasid. Mis? Miks? ja Kuidas? toimub  tegevusprotsess. Millega luuakse edu? Kuidas tegutseb professionaalne juht ? jmt.

VII teema. Praktiliste juhtimisharjutuste lahendamine

Harjutame eelmistes moodulites õpitud oskusi  tegevusprotsessi juhtimiseks.
Õppijad lahendavad konkreetseid juhtimise olukordi.
Analüüsime harjutusi ja õppijad saavad tagasiside.
Osavõtjad loovad isikliku arengu ülesanded

Töötamisviis

Lühiloengud, rolliharjutused videotagasisidega, arutelud, rühmatööd, testid.

Tunnistuse saamiseks.

Osavõtt kõigist õppepäevades
Vastamine  küsimustikule
Praktilise juhtimisharjutuse lahendamine.

Õppemaht: 3 päeva 10., 11. aprill ja 3. mai 
Hind: 660 EUR + km; ICC liikmetele 590 EUR+ km
Asukoht: Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn I korrus (A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn)

Koolitaja:

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja. Ta on töötanud juhina  esmatasandi juhist  tippjuhini.
Ta omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimis-konsultandi ning andragoogi sertifikaate.
Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
Täiskasvanute koolitaja Kutse tase 7.
 (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.Kõiki Toomase koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena! Küsi pakkumist: icc@icc-estonia.ee

TÄIENDAV INFO

ICC Eesti, Tammsaare tee 47
Telefon: 641252
e-post: icc@icc-estonia.ee

Registreerimine Registreerimisvormil

Aeg

aprill 10 (Esmaspäev) - 11 (Teisipäev)

Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torni I korrusel

A. H. Tammsaare tee 47

X